Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (czytania z dnia)

CZWARTEK PO POPIELCU


PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 30, 15-20)

Wierność i grzech, życie i śmierć

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: «Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy; abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 4, 17)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Łk 9, 22-25)

Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Celem życia jest zbawienie

Poznać Boga, kochać i służyć Mu, by osiągnąć życie wieczne, to cel naszego życia, dla którego zostaliśmy stworzeni. Wszystko inne powinno być temu podporządkowane: obowiązki zawodowe, rodzinne, czas wolny. Na ziemi pracujemy, jemy, odpoczywamy, ale wszystko ma służyć osiągnięciu zbawienia. Uczymy się, troszczymy o bliskich, dbamy o zdrowie – dla zbawienia. Jeśli osiągamy niebo, tracąc życie doczesne, ocaliliśmy wszystko. Jeśli nie osiągamy nieba, bo na pierwszym miejscu stawialiśmy tylko przyjemności, zaszczyty, gromadziliśmy wielkie bogactwa, nie zważając na potrzebujących, wszystko będzie stracone. Cel, jakim jest życie wieczne, musi zajmować cały nasz umysł, serce, wolę, całe nasze życie. To myśl przewodnia, przedmiot naszych pragnień. Impuls do każdego działania, wypowiadanego słowa. Postanowienie obejmujące wszystkie zamiary. Przewodnik, drogowskaz warunkujący wybór tej, a nie innej drogi. Kryterium w ocenie naszych relacji społecznych: wyboru przyjaciół, sposobu ubierania się, filmów, które oglądamy. Punktem odniesienia w każdym przejawie naszego życia publicznego i prywatnego.

Panie Jezu, dziękuję Ci, że pozwalasz mi trwać u Twoich stóp. Kocham Cię, pragnę jedynie Ciebie, z całej duszy Cię szukam. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła