Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK PO POPIELCU


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58, 1-9a)

Post należy łączyć z uczynkami miłości

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg: «Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: „Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś?”.
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszenie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?
Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51, 3-4. 5-6. 18-19)

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

Uznaję bowiem nieprawość swoją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Am 5, 14)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Mt 9, 14-15)

Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?».
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Post wyrazem tęsknoty

Uczniowie Jana wydają się smutni. Najwyraźniej post, jaki praktykują, jest dla nich przykrym obowiązkiem. Dziwią się, że uczniowie Jezusa nie poszczą i korzystają z życia pełnymi garściami. Którymi uczniami my jesteśmy? Jezus chce każdego dnia być z nami. W swym słowie, w Eucharystii. To dlaczego jesteśmy tacy smutni? Dlaczego lęk przed utratą czegoś, lęk przed wyrzeczeniem, a więc post, tak często nas przerasta? Może dlatego, że nie ufamy Jezusowi? A może po prostu nie ma Go w naszym życiu? Kiedy żyjemy w łasce uświęcającej, to tak, jakbyśmy uczestniczyli w przyjęciu weselnym. Jezus jest bardzo blisko. Kiedy wybieramy dobrowolnie zło, żyjemy w grzechu, wybieramy życie bez pana młodego. Jesteśmy wtedy smutni. W takich przypadkach post jest zbawienny. Post, czyli wyrzeczenie się tego, co zabiera nam pana młodego. Zwykliśmy utożsamiać post ze wstrzemięźliwością od pokarmów, i dobrze, bo często naszym bożkiem jest obżarstwo. Ale w dzisiejszych czasach zbawienny dla nas może okazać się post od internetu, od szukania przyjemności. Post nigdy nie jest celem samym w sobie, ale jest reakcją na brak Jezusa Chrystusa i wyrazem tęsknoty za Nim. Czy tak jest w naszym życiu duchowym?

Panie Jezu, moje serce, tak słabe i grzeszne, tęskni za Tobą. Pragnę porzucić to, co zabiera mi Ciebie. Pomóż mi w tym nawróceniu, bym mógł się cieszyć Twoją obecnością. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła


Zobacz także: