Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK VI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 9, 1-13)

Przymierze Boga z Noem

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo podniebne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi, i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko.
Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie – upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata. Jeśli ktoś przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga.
Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę».
Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 102, 16-23. 29)

Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
bo Pan odbuduje Syjon *
i ukaże się w swym majestacie.

Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić.

Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności.
Aby imię Pana głoszono na Syjonie
i w Jeruzalem Jego chwałę, *
kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, aby służyć Panu.

Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 6, 63c. 68c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 8, 27-33)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?».
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».
On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz ». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Wszyscy potrzebujemy egzorcyzmu

Piotr był najbliżej prawdy, ale i w jego wyznaniu nie ma stwierdzenia, że Jezus jest Synem Bożym. Słowa Jezusa brzmią jak egzorcyzm: Szatanie, odejdź ode Mnie! Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Czy o nas, o naszym życiu Jezus też mógłby tak powiedzieć? Przecież bywa tak, że mamy plan na swoje życie; najlepszy z możliwych, miejsce Jezusa w nim i – broń Boże – aby ktoś coś zmieniał. Są takie rzeczy z Ewangelii, które przyjmujemy zgodnie z nauką Kościoła, ale są i takie, z którymi chętnie polemizujemy czy wręcz się nie zgadzamy. Czy my czasem nie pouczamy Jezusa, jak On ma działać w naszym życiu? Arcybiskup Fulton Sheen powiedział, że Kościół jest oskarżany o niezliczone kłamstwa, jest znienawidzony, ponieważ nie godzi się pójść na kompromisy. Skoro jest znienawidzony przez to, co jest złe w świecie, to musi być dobry i święty; a skoro jest dobry i święty, to musi pochodzić od Boga!

Panie Jezu, moje życie, moje plany również potrzebują egzorcyzmu, aby ukryty w szczegółach diabeł nie zwiódł mnie pozorami dobra. Chcę myśleć po Bożemu. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła