Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA PO POPIELCU


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58, 9b-14)

Obietnica dla sprawiedliwych

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg: «Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie.
Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
Albowiem usta Pańskie to wyrzekły».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 86, 1-2. 3-4. 5-6)

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie, *
Ty jesteś moim Bogiem.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

Ty bowiem, Panie jesteś dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ez 33, 11)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Łk 5, 27-32)

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?».
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Mieć blisko siebie Jezusa

Lewi, celnik, zostawia wszystko, aby pójść za Jezusem. Jego czyn jest prawdziwy, szczery, dokonuje go ze względu na wybór największego skarbu – Jezusa. Otwiera mu to drogę do głębokiego nawrócenia. Smutek, jaki towarzyszył celnikowi, ustępuje miejsca radości. Ten, który miał bogactwo i mógł kupić sobie szczęście, prawdziwą radość znajduje w pójściu za Mistrzem. Z wdzięczności wyprawia wielkie przyjęcie. Zastanawiające jest to, że nie odcina się od swoich starych znajomych, których obecność na przyjęciu tak bardzo gorszy faryzeuszów i ich nauczycieli. Czasami odcięcie się od wszelkich pokus, na przykład złego środowiska, jest jedynym rozsądnym i bezpiecznym rozwiązaniem, aby nie wrócić do starego, grzesznego stylu życia. Czymś o wiele trudniejszym i bardziej ryzykownym jest życie wśród pokus i bycie świadkiem prawdziwej przemiany życia z grzesznego na ewangeliczne. Tylko czy żyjąc na ziemi, jesteśmy w stanie ustrzec się wszystkich pokus? Nawet pustelnicy byli kuszeni. Dojrzałość ucznia Chrystusa polega na uświadomieniu sobie swoich słabych i mocnych stron i byciu zawsze blisko Jezusa. Z Nim żadna pokusa nas nie pokona.

Panie Jezu, chcę zostawić wszystko, co czyni mnie duchowo smutnym, by pójść za Tobą. Chcę być żywym świadkiem przemiany mojego życia z grzesznego na ewangeliczne. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła