Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 18, 9-18)

Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi w Koryncie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego wwidzeniu: «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele Ludu mam w tym mieście». Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy.
Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: «Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem».
Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Gallio przemówił do Żydów: «Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach». I wypędził ich z sądu.
A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło.
Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47, 2-3. 4-5. 6-7)

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
Albo: Alleluja.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

On nam poddaje narody *
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo *
chlubę Jakuba, którego miłuje.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 24, 46b. 26b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać,
aby wejść do swojej chwały.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 16, 20-23a)

Smutek wasz przemieni się w radość

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Czas prawdziwego szczęścia

W Ewangelii pytanie o ludzkie szczęście nie należy do banalnych. Szczęście nie jest tożsame z zadowoleniem, z realizacją osobistych projektów, zaplanowanym rozwojem zawodowym, z najogólniej rozumianym dobrostanem. Ono mierzy się inną miarą. Dzisiejsza perykopa z Ewangelii według św. Jana opisuje los człowieka w dwóch wymiarach. W czasie teraźniejszym wierzący w Chrystusa cierpią. Świat, przeciwnie, szuka radości. Ale czy jest to radość trwała? Decydująca jest wiara w Jezusa. Kto w Niego wierzy, w owym dniu spotka się z Nim. Nastanie wtedy dla wierzących czas prawdziwego szczęścia: serce będzie się radowało, a tej radości nikt i nic już nie zdoła nam odebrać. Człowiek nie żyje tylko w doczesności, ale czeka go wieczność. Wszystko, do czego tęsknimy najgłębiej, dopiero tam znajdzie swoje spełnienie. W Jezusie Chrystusie, uwielbionym Panu, znajdziemy szczęście i pełne poznanie. Ustanie udręka wątpliwości i pytań, a nastanie czas szczęśliwej kontemplacji oblicza Pana.

Panie Jezu, naucz mnie szukać prawdziwego szczęścia. Nie chwilowej radości, a szczęścia, które przyniesie owoc w wieczności. A w owym dniu przygarnij mnie do swojego Serca, przebitego także z miłości do mnie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła