Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK VII TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 19, 1-8)

Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się wKoryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?». A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł.
Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.
Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 68, 2-3. 4 i 5ac. 6-7b)

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.
Albo: Alleluja.

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, *
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany,
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, *
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
bo Pan Mu na imię.

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3, 1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 16, 29-33)

Odwagi, Ja zwyciężyłem świat

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Zaufać Jezusowi

Dzisiejszy fragment Ewangelii to koniec tzw. mowy pożegnalnej Jezusa, wypowiedzianej podczas ostatniej wieczerzy. W kolejnym rozdziale (J 17) znajduje się modlitwa arcykapłańska. Jezus powierza w niej Bogu Ojcu swoich uczniów i tych, którzy dzięki ich misji uwierzą w Niego, czyli przyszły Kościół. W zakończeniu mowy pożegnalnej poruszane są ważne tematy: wiara uczniów i ich wytrwałość, łączność Jezusa z Ojcem oraz Jego zwycięstwo nad światem. Uczniowie, kiedy zaczynają rozumieć, do czego zmierza Jego misja, gdy słyszą i rozumieją Jego słowo, wierzą, że przyszedł od Boga, a więc jest posłanym przez Ojca Mesjaszem. Według słów samego Jezusa ta wiara nie jest jeszcze w pełni dojrzała i wytrwała, bo w chwili próby pozostawią Go samego. Wkrótce spełni się ta bolesna zapowiedź. Syn Boży jest zjednoczony z Ojcem w każdej chwili, także w akcie męki i śmierci, przez które wypełni wolę Ojca. A na końcu Jezus Chrystus odniesie zwycięstwo. Jego miłosne posłuszeństwo Ojcu jest zwycięstwem nad światem, szatanem i grzechem. Ufajmy więc Jego mocy!

Panie Jezu, jeśli Twoi najbliżsi uczniowie okazali się słabi w momencie próby, cóż mogę powiedzieć o sobie? Znając moją słabość, ufnie proszę, abyś mnie umocnił w wierze, miłości i nadziei, bym nie polegał na sobie, lecz na Twojej łasce. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła