Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 18, 23-28)

Działalność Apollosa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.
Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą.
A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47, 2-3. 8-9. 10)

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
Albo: Alleluja.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga: *
On zaś jest najwyższy.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 16, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem,
znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 16, 23b-28)

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

„Przyjdź królestwo Twoje”

Wiara prowadzi do udziału w łasce. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, otrzymują objawienie Boga jako Ojca. Mają pełniejszy dostęp do Jego miłości i mogą otwarcie prosić w imię Jezusa. Syn Boży naucza o Ojcu, a Ojciec kocha każdego, kto wierzy w Jego Syna, kto wyznaje, że przyszedł On od Boga. Z całego objawienia, jakie daje nam Pismo Święte, wiemy, że Bóg kocha każdego. Posłał swojego Syna, aby świat zbawił, a nie potępił. Człowiek jest powołany do tego, aby przyjąć z wiarą to objawienie. Z oczywistych względów Ojciec bardziej miłuje tych, którzy przyjmują Jego Syna z miłością i wiarą. Mają oni dostęp do bogatych zdrojów łaski. Treść tych próśb zawarta jest w modlitwie Ojcze nasz, którą zostawił nam Jezus. Pierwsza z nich brzmi: „przyjdź królestwo Twoje”. A gdy ono nadejdzie, nie potrzeba już będzie nauczania w przypowieściach. Relacja miłości do Ojca i Syna zastąpi wszystko.

Ojcze mojego Pana, Jezusa Chrystusa, i mój Ojcze, proszę Cię, niech nadejdzie Twoje królestwo łaski i pokoju, miłości i miłosierdzia. Niech stanie się ono udziałem serca mojego i wszystkich ludzi. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła