Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16, 22-34)

Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby.
O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!» – krzyknął Paweł na cały głos.
Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: «Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?». «Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom».
Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 138, 1b-2a. 2b-3. 7e-8)

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.
Albo: Alleluja.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 16, 7. 13)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Poślę wam Ducha Prawdy,
On was doprowadzi do całej prawdy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 16, 5-11)

Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?”. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Dar paschalny

Kontekst tego fragmentu Ewangelii to ostatnia wieczerza Jezusa z uczniami. Już wkrótce dobiegnie końca ziemska misja Syna Bożego. Jezus swoje odejście ze świata, naznaczone śmiercią na krzyżu, nazywa „powrotem do Tego, który Mnie posłał”. Wszystko dzieje się zgodnie z Bożym zamysłem. Śmierć Jezusa jest wypełnieniem woli Ojca, a jako piękny i dojrzały owoc przynosi światu zbawienie. Po odejściu Jezusa przyjdzie Paraklet – Wspomożyciel, Duch Święty. On jest darem paschalnym dla Kościoła i dla świata. Obok tego, że Jego działanie pozwoli uczniom zrozumieć w pełni dzieło Jezusa, Duch Święty ma też szczególną misję wobec świata. Ujawni jego grzech polegający na tym, że świat nie uwierzył w Jezusa, nie przyjął z wiarą Jego misji, zamknął się na Jego słowa. Objawi wobec świata sprawiedliwość, czyli słuszne działanie Boga, które pomimo oporu ludzkiej niewiary doprowadziło do końca dzieło odkupienia. Duch Święty ukaże także sąd nad władcą tego świata. Jest nim szatan, który w zbawczej misji Jezusa już został pokonany. Jego knowania nie odbiorą Bogu zwycięstwa.

Panie Jezu, wypełnij moje serce darem Ducha Świętego. Niech Jego żywa obecność w moim wnętrzu naznaczy moje życie radością i chwałą, jakie płyną z Twojej Paschy. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła