Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 P 1, 10-16)

Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy – ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: «Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10, 28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Zostawić wszystko, by pójść za Jezusem

Apostołowie zostawili wszystko i poszli za Jezusem. W Ewangelii według św. Marka, z której pochodzi ten fragment, przy opisie powołania Dwunastu występuje przysłówek „natychmiast”. Szymon i Andrzej powołani przez Jezusa, mimo iż byli zajęci pracą, „natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mk 1, 18). Możliwa jest więc też i taka odpowiedź na głos wezwania ze strony Syna Człowieczego. Z dalszej historii wiemy, że ta tak bardzo spontaniczna i szczera decyzja musiała jeszcze w uczniach dojrzewać. U św. Mateusza w tym kontekście pojawia się pytanie Piotra: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy?” (Mt 19, 27). Można więc podejrzewać tu pewną interesowność. Pan Jezus, nie zrażając się niedoskonałością człowieka, składa wielką obietnicę: każdy, kto się wyrzekł czegoś ze względu na Niego, stokroć tyle otrzyma „w tym czasie”, czyli w doczesności, i życie wieczne w przyszłości. Kto idzie za Jezusem, jest częścią wspólnoty Kościoła. W Kościele otrzymuje pomnożone to, czego się wyrzekł: w braciach i siostrach, w ich uczynnej miłości, we wsparciu, jakie okazują, gdy znajdujemy się w trudnościach. Największa nagroda czeka nas jednak w wieczności.

Panie Jezu, naucz mnie oderwania się od myślenia wyłącznie o swojej korzyści i umiejętności dzielenia się z innymi tym, co Ty złożyłeś we mnie jako bogactwo. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła