Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA VII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jk 4, 13-17)

Zależność ludzi od Boga

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:
Zwracam się do was, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.
Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo». Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Wszelka taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11)

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Słuchajcie tego, wszystkie narody, *
nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi,
niscy pochodzeniem na równi z możnymi, *
bogaci razem z ubogimi.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się ogromem swego bogactwa?

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy, *
jednakowo ginie głupi i prostak,
zostawiając obcym *
swoje bogactwa.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 9, 38-40)

Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Bezgraniczna łaska Boża

Można być zazdrosnym o wiele rzeczy, które widzimy u innych. To jest dość częsta ludzka przywara. Ale można być też zazdrosnym o sprawy duchowe. O to, że – jak nam się wydaje – ktoś lepiej się modli, więcej rozumie ze słowa Bożego, umie podzielić się swoim duchowym doświadczeniem, łatwiej przychodzą mu słowa pociechy. Jesteśmy zazdrośni, bo nie doceniamy tego, co sami posiadamy. I patrzymy wówczas na nasze siostry i naszych braci jak na konkurentów, jak na kogoś, z kim musimy rywalizować. A tymczasem bogactwo, które daje nam Bóg, wystarcza dla wszystkich. Jego łaska nie ma granic i udziela się każdemu według Jego zamiaru. Jest zdolna wypełnić serce każdego człowieka tak, jak zostały napełnione wodą stągwie w Kanie Galilejskiej, czyli aż po same brzegi. Nie dostrzegali tego uczniowie, gdy domagali się od Jezusa, aby zabronił działania tym, którzy wyrzucali demony w Jego imię. Przy tej okazji Pan Jezus wypowiada słowa, które mogą się stać i naszą życiową mądrością: „Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami”. W świecie podzielonym trzeba szukać tego, co nas łączy w duchu Jezusa.

Panie Jezu, obym i ja umiał szukać tego, co mnie łączy z innymi w duchu Twojej miłości, z której płynie przyjaźń wszystkich sióstr i braci. Obyśmy razem potrafili być Twoimi świadkami. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła